Vážení zákazníci, e-shop ARMINA.cz pro Vás upravujeme a již brzy zde naleznete více produktů z naší nabídky. Děkujeme za pochopení Vaše ARMINA.cz

Záruční a reklamační podmínky (Prodejna)

Záruční a reklamační podmínky 

Prodejna OC Citypark 

Následující reklamační podmínky jsou specificky určeny pro naši prodejnu umístěnou v obchodním centru Citypark. Na adrese: Hradební 1, 586 01 , Jihlava. Tyto podmínky se vztahují pouze na nákupy provedené přímo na tomto prodejním stanovišti a nesouvisí s naším online obchodem nebo jinými prodejními kanály.

 

Doklad o původu zboží

 

 • Kupující je oprávněn uplatnit z vady, které se vyskytuje u spotřebního zboží, době 24 měsíců od převzetí- § 2165 Obč.zákoníku.
 • Prodejce odpovídá za vady existující v době převzetí - § 2161 OZ.
 • Životnost zboží není shodná s uplatněním právaz vady, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetření a celkové zacházení se zakoupeným zbožím.
 • Odstoupení od kupní smouvy ve lhůtě 14 dnů (§ 1829 Zák. 89/2012 Sb.) platí pouze pro prodeje pristřednictvímkomunikace na dálku. Netýká se zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka.
 • U hodinek se  odpovědnost za vady nevztahuje na jejich poškození vodou, mechanické poškození skla a opotřebení řemínku.
 • U bižuterie a neocelových dílů (kamínků na špercích z CH.O.) se vyvarujte styku s vodou, krémem, parfémem, lakem na vlasy apod.
 • Reklamaci zboží proveďte bez odkladně, používání vadného nebo poškozeného zboží může způsobyt zvětšení této vady, popř. nenávratné zničení zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen kromě reklamovaného zboží vrátit i zboží, které obdržel v rámci reklamní kampaně se slevou.
 • Po uplynutí záruční doby nárol uplatnit právo z vady zaniká.
 • Odpovědný dovozce: Armina, s.r.o. , Březinova 94, 586 01 Jihlava, IČ 085 34 136
 • Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
 • Mějte prosím na paměti, že k zachování estetických a funkčních kvalitco nejdelší dobu je nutno věnovat šperku správnou péči, a sice: 
 1. Používat šperky jen k účelům, ke kterým jsou určeny, a rozhodně je nenosit při těžké manuální práci, ve vlhké či agresivním prostředí, ve vodě, bazénu, sauně, jakékoliv formě sportu, apod.!
 2. Šperky odkládat před spaním, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!
 3. Chránit šperky před chemickými vlivy, např.: Potem, kosmetickými přípravky, parfémy, při barvení vlasů a pod.!
 4. Chránit šperky před nárazy a mechanickým poškozením!
 5. Čistit šperky výhradně přípravky k tomu určenými nebo požádat o odborné vyčištění ve zlatnické prodejně, zejména pokud jde o šperky s kameny!
 6. Důsledně chránit šperky s lepenými kameny (zejména v bílé či barevné ,,pastě") před stykem s vodou či kosmetickými přípravky a parfémy!

- Důležité upozornění:

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady šperkůvzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklím užíváním, jako např. oxidace, poškrábání, otěr povrchové úpravy, na vady způsobené nevhodným zacházením a mechanickým poškozením, jako jsou např. deformace šperku, přetržení retízku, rozbití kamenů, stržení závitu, apod.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (u baterií ztrátou kapacity)

- Návod na používání hodinek:

Hodinky nevystavujte teplotám vyšším 60°C.

Hodinky nejsou vodotěsné ani voděodolné. Pouze vlhku vzdorné.

Zabraňte pádu hodinek na tvrdý povch (podlahu a pod.) 

Udržujte Vaše hodinky v čistotě. Vyhněte se přímému styku s chemikáliemi. Chraňte hodinky před přímím slunečním zářením a vyvarujte se prudkým změnám teplot. Některé funkce naznačené na hodinkách mohou být pouze ilustrační. Nastavení času se provádí otáčením povytaženého kolečka (po odstranění plastové zarážky).

Výměnu baterie doporučujeme svěřit odborné firmě.

Zpět do obchodu